Carta en castellano eta euskaraz: Igor Urrutikoetxea, LAB-eko nazioarteko idazkaria

9 Aza

Igorrek euskaraz eta erdaraz egiteko lana hartu du, beraz goza ezazue batera edo bestera 😉

Igor se ha tomado el trabajo de mandarnoslo en ambas lenguas, asi que disfrutadlo de una manera u otra.

Hemen grabatu zuen bideo-lekukotza:

ESKERRAK INTERNAZIONALISMOARI

    Askotan abestu diot neure buruari Violeta Parraren abestia, bere kanta parafraseatuz, “eskerrik asko horrenbeste eman didan internazionalismoari” esanez.

    Uste dut, bai Euskal Herrian, bai munduan, pertsona askok ez genukeela berdin pentsatuko neurri baten, bakoitzak geure erara “internazionalismo” berbaren esanahi osoa ezagutu izan ez bagenu. “Internazionalista izatea norberak gizateriarekin duen zorra ordaintzea da. Besteengandik borrokatzeko gai ez denak, ez du inoiz behar beste ahalmenik izango bere buruarengandik borrokatzeko”, esan zuen inoiz Fidel Castrok, eta nik neuk bat egiten dut hitz horiekin.

    Internazionalismoa mundu osoan milioika pertsonak konpartitzen dugun sentimendu unibertsala da, eta gure eguneroko praktika militantearekin uztartzen saiatzen garena, zorte handiago ala gutxiagoz. Halaber, sentimendu zeharo iraultzailea da eta, beraz, antiarrazista eta antiinperialista, internazionalista denak munduko beste lurralde batzuetan ematen diren askapen nazional eta sozialerako borrokak babesten dituelako. Beste kultura, kolore eta, batzuetan guztiz konpartitzen ez ditugun, beste ideologia batzuetako gizon-emakumeek burutzen dituzten borrokak, baina beti ere euren Herrien eta herrikideen askatasunaren alde eta mundu hobeago baten alde borrokatzen direnak. Horregatik hain zuzen, internazionalista dena, inoiz ez da saiatuko inori irakaspenak ematen, ezta, adibidez, Palestinan, Kolonbian edota Kurdistanen borrokan ari den inori euren Nazioen alde nola borrokatu behar duten esaten. Internazionalista dena beste Herri batzuetako errealitatera umiltasunez hurbiltzen da, beste borroketako protagonistekiko eta euren borroka moldeekiko begirune osoz. Honek ez du derrigorrez esan nahi ikusi edo entzuten duenarekin %100ean bat egin behar duenik, baina oso argi du ikastera joan dela eta geure kontinenteko hainbat mugimenduren ezaugarri den eurozentrismoa etxean utziko du. Inoiz ez die esango borroka horien protagonista direnei “hau honela egin behar duzue”.

    Euskal Herrian Askapena hitza internazionalismoaren sinonimo da milaka gazte eta ez hain gazterentzat. Urtero, motxila bete ilusio eta ametsekin, Askapenako brigadistak beraien opor eta baliabide murritzak Kuba iraultzailea, Venezuela bolivariarra, Kolonbia matxinatua, Argentina piketeroa, Palestina errebeldea, Mexiko zapatista, Irlanda errepublikazalea, Sahara intsumisoa, Bolivia indijena, Uruguai solidarioa edota Walmapu erresistentea ezagutzeko erabili izan dituzte.

Inoiz brigadista izan garenok esperientzia pertsonal aberasgarri eta besteganaezina bizi izan dugu, baina batez ere ikasi dugu iraultza eta duintasun berbak hizkuntza oso ezberdinetan ahoskatzen direla, baina musika berarekin, kulturalki, fisikoki eta pertsonalki oso ezberdinak diren pertsonen artean, zeintzuek amankomunean bait dute merezi ez duten errealitate krudel eta injustua aldatu gura dutela, eta iratzarririk amets egiten dutela pertsona askez osatutako mundu libreago batekin.

Brigadista bakoitza, gainera, Euskal herriaren enbaxadore anonimoa izan da geografikoki eta kulturalki urruti ditugun lurraldeetan. Behin eta berriz “Euskal Herritik gatoz, 3 milioi biztanle dituen Herri batetik, Estatu espainiar eta frantsesen artean kokatuta dagoena, eta…”, azaldu behar izan duten brigadistak. Askotan, bisitatu izan dituzten Estatuetako prentsa erreakzionarioak euskaldun izate hutsagatik kriminalizatu dituen brigadistak. Hainbat gobernu eta poliziak barkatzen ez duten “delitu” larria, nonbait. Baina, batez ere, etxera motxila beteago batekin bueltatu diren brigadistak; bizipenez, adiskidetasunez eta elkartasunez beteak. Eta bueltatu ostean, hitzaldi, bideo eta artikulu bidez lehenengo pertsonan ezagututako borroka horretatik ikasitakoa azaltzeko tenorea heltzen zen: nola ahaztu palestinar edo maputxe herriek pairatzen dituzten injustizia eta zapalkuntza? Nola azaldu berbekin gure Venezuelako edo Boliviako lagunen ilusioa jendarte berri bat eraikitzeko prozesuan, edota Argentinako lantegi berreskuratuen kasua?

Baina internazionalismoa joan-etorriko bidea da. Askapenak eta bere brigadistek munduko beste borrokekin banatu duten elkartasuna, geuk ere jaso izan dugu Euskal Herrian gure lur txoko honen aldeko askapen nazional eta sozialaren aldeko borrokan murgildu diren beste internazionalista batzuengandik. Agian, adibide argiena Europan eta Amerika Latinan antolaturik dauden Euskal Herriaren Lagun-en taldeak dira, beraien herrialdeetan gure borrokaren berri ematen dutenak. Gure bozgorailutxoak dira, pentsatzen duguna baino maizago gurekiko kidetasunak sortzen dituztenak eta desinformazioaren harresia apurtzen laguntzen digutenak Londonen, Italia, Suitzan, Irlandan, Esatu espainiar eta frantsesean, Argentinan, Txilen eta beste hainbat lekutan.

Internazionalismoa joan-etorrikoa da, izen-abizenak ditu. Honela Euskal Herriak, besteak beste, Ambrosio Mogorrón, Pakito Arriaran, Begoña Garcia, Marta González, edota Iñigo Egiluz bezelako seme-alaba apartak eman ditu, mementu eta baldintza ezberdinetan beste Herri batzuen askatasunagatik euren bizitza ematera heldu zirenak. Eta joan-etorriko bidean gure historian zehar elkartasun internazionalista ere jaso izan dugu 36-39ko gudan, eta azken 50 urteotan. Izan ere, euskaldun jatorrikoak izan ez arren Euskal Herriarekiko elkartasuna eta borroka espetxearekin edota euren bizitzarekin ordaindu duten katalanak, bretoiak, galiziarrak eta beste herri batzuetakoak ere izan direlako. Guzti hauek internazionalismo hitzari zentzu osoa eman diote. Euren eredua gogoratzea eta ezagutaraztea, beraiekin dugun zor historikoa da.

Eskerrik asko beraz guzti hauei, brigadistei, erakunde internazionalistei eta, batez ere, Askapenari urte guzti hauetan egindako lanagatik, errepresioaren ziztadak pairatu arren, eta internazionalismoa zer den pertsona askori erakutsi izanagatik. Ziur gaude Askapena 25 urte hauetan existitu ez balitz, gauza asko ez liratekeela berdinak izango. Horregatik, bihotz-bihotzez zoriondu gura dut Askapena: Zorionak eta eskerrik asko… Ta urte askotarako!!

Igor Urrutikoetxea (LABeko nazioarteko idazkaria)

GRACIAS AL INTERNACIONALISMO

    Muchas veces he parafraseado interiormente la famosa canción de Violeta Parra y me he dicho “Gracias al internacionalismo que me ha dado tanto”. Creo que muchas personas en Euskal Herria y en el mundo seríamos diferentes si no hubiéramos descubierto, cada una a su manera, el significado pleno de la palabra “internacionalismo”. “Ser internacionalista es saldar nuestra propia deuda con la humanidad. Quien no sea capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo”, dijo Fidel Castro alguna vez, palabras éstas que suscribo por completo.

El internacionalismo es un sentimiento de carácter universal, que compartimos millones de personas en todo el mundo y que intentamos conjugar de forma más o menos afortunada con nuestra práctica militante diaria. Es, además, un sentimiento profundamente revolucionario y, por lo tanto, progresista, antiracista y antiimperialista porque quien es internacionalista apoya las luchas por la liberación social y nacional que se dan en todos los lugares del mundo. Luchas que protagonizan mujeres y hombres de otras culturas, de otros colores, e incluso a veces de otras ideologías que no tenemos por qué compartir plenamente, pero que tienen el común denominador de luchar por un mundo mejor y por la libertad de sus respectivos Pueblos y sus gentes. Por eso quien es realmente internacionalista, jamás pretenderá dar lecciones a nadie, ni enseñar a la gente que pelea en Palestina, Colombia o Kurdistán, por citar unos ejemplos, cómo deben desarrollar la lucha en sus respectivas Naciones. El internacionalista se acerca a la realidad de otros Pueblos a aprender de sus luchas con humildad, bajo la premisa del respeto absoluto a las y los protagonistas de las mismas y a sus formas de lucha. Eso no significa que deba comulgar al 100% con lo que ve u oye, pero tiene muy claro que ha ido a aprender y dejará en casa el eurocentrismo que tanto caracteriza a determinados movimientos en nuestro continente. Nunca dirá a los protagonistas de esas luchas “tenéis que hacer esto así”.

En nuestro Pueblo, Euskal Herria, la palabra Askapena es sinónimo de internacionalismo para miles de jóvenes, y no tan jóvenes, que a lo largo de 25 años nos hemos ido acercando a las luchas de otros Pueblos. Todos los años, con la mochila llena de sueños e ilusiones, las y los brigadistas de Askapena han empleado sus vacaciones y sus medios limitados para cruzar el charco y zambullirse en los procesos de la Cuba revolucionaria, la Venezuela bolivariana, la Colombia insurgente, la Argentina piquetera, la Palestina rebelde, el México zapatista, la Irlanda republicana, el Sáhara insumiso, la Bolivia indígena, el Uruguay solidario o el Walmapu resistente, por citar sólo algunos casos.

Quienes alguna vez hemos sido brigadistas hemos vivido una experiencia personal e intransferible, pero sobre todo hemos aprendido que las palabras revolución y dignidad se pronuncian en idiomas muy diversos pero con una misma música, y por gentes que, a pesar de ser muy diferentes cultural, física y personalmente entre sí, tienen en común el luchar por un mundo justo y el querer cambiar una realidad cruel e injusta que no se merecen, les une el soñar despiertos con un mundo libre poblado de personas libres.

Cada brigadista ha sido, además, durante estos años un embajador anónimo de Euskal Herria en tierras lejanas geográfica y culturalmente. Brigadistas que han explicado hasta la saciedad que “Venimos de Euskal Herria, el País Vasco, que es un país de tres millones de habitantes ubicado entre los Estados español y frances, que…”. Brigadistas que, a veces, se han visto criminalizados por la prensa reaccionaria de los Estados que visitaban por el mero hecho de ser y ejercer de vascos. Terrible delito que las policías y los gobiernos opresores no perdonan. Pero sobre todo, brigadistas que han vuelto a casa con la mochila aún más llena de lo que la llevaron; llena de vivencias, amistad y solidaridad. Para el brigadista en lo personal casi siempre ha habido un antes y un después. Y tras la vuelta llegaba el momento de explicar con charlas, vídeos, artículos, etc. lo que se había aprendido de la lucha que se había conocido en primera persona: ¿Cómo olvidar la injusticia y opresión del pueblo palestino o del mapuche, de los desplazados de Colombia? ¿Cómo no transmitir la ilusión de crear una nueva sociedad de nuestros amigos de Venezuela, o Bolivia, la experiencia de la fábrica recuperada en Argentina?

Pero el internacionalismo es, además un camino de ida y vuelta. La solidaridad que Askapena y sus brigadistas han repartido con otras luchas del mundo, también la hemos recibido a menudo de otros internacionalistas del mundo que se han implicado, y que han apoyado la lucha de Euskal Herria por nuestra liberación nacional y social. Tal vez el ejemplo más claro sean los grupos de Euskal Herriaren Lagunak que, organizados en Europa y América Latina, explican en sus respectivos países nuestra lucha. Son nuestros pequeños altavoces que más a menudo de lo que pensamos, tejen complicidades y nos ayudan a romper el muro de la desinformación en Londres, en Italia, en Suiza, Irlanda, en los Estados  español y francés, en Argentina o Chile.

El internacionalismo es de ida y vuelta, y tiene nombres y apellidos. Así, Euskal Herria ha dado hijos e hijas excepcionales como, entre otros, Ambrosio Mogorrón, Pakito Arriaran, Begoña García, Marta González, o Iñigo Egiluz, personas que lo dieron todo, incluso su vida, en cirunstancias y momentos diferentes, aunque todos ellos apoyando las luchas de otros Pueblos por su libertad. Pero en el camino de vuelta hemos recibido también la solidaridad internacionalista a lo largo de nuestra historia de los brigadistas en la Guerra del 36-37, y en los últimos 50 años hay también ciudadanos catalanes, bretones, gallegos y de otros Pueblos, que sin ser vascos de origen, han pagado con cárcel su solidaridad con Euskal Herria o dieron su vida por nuestra lucha. Ellos y ellas son quienes han dado a lo largo de nuestra lucha pleno sentido a la palabra internacionalismo. Recordarlos y que se les recuerde en el futuro, que se conozca su ejemplo, es nuestra deuda histórica con ellos.

Eskerrik asko a todos ellos, a las y los brigadistas, a las organizaciones internacionalistas y, sobre todo, a Askapena por su trabajo durante todos estos años, por descubrirnos, apesar de haber padecido los zarpazos de la represión, lo que es el internacionalismo a muchas personas. Estamos seguros que si Askapena no hubiera existido en Euskal Herria en estos 25 años muchas cosas no serían igual. Por eso, desde lo más hondo de mi corazón quiero felicitar a Askapena: Zorionak eta eskerrik asko… Ta urte askotarako!!

Igor Urrutikoetxea (Secretario de Relaciones Internacionales de LAB)

Advertisements

Erantzun bat to “Carta en castellano eta euskaraz: Igor Urrutikoetxea, LAB-eko nazioarteko idazkaria”

 1. Natxo Lopez de Munain 2012/11/09 at 12:32 #

  Despues de leer esta aportacion de Igor y de sacudirme la pereza o la vergúenza de salir a la palestra, tengo que decir a tODOS LOS QUE HEMOS PASADO POR aSKAPENA , A TTODOS LOS QUE HEMOS SIDO BRIGADISTAS Y que me he sentido emocionado y que no se podria definir mejor o con payor profundidad.
  Ezkerrik asko Igor, se me han caido realmente las lagrimas al leer esta y alguna de las otras aportaciones de nuestra gente.
  Yo solamente añadiria humoldemente, que Askapena ha sido para mi y sospecho que para muchos como una gran conciencia, como una antena que se disparaba en alguna parte del mundo como una alarma de un pueblo con necesidad de ayuda de solidaridad, levamtandonos de nuestro burgues sofa,informandonos de lo que la “genmte de la calle” no es ni siquuiera consciente.
  Nose como podre devolver a Askapena todo lo que me ha dado, lo consciente que me ha hecho, los amigos y las personas de una calidad impresionante que he conocido.
  Se me vuelven a caer las lagrimas.Nos vemos en Altsasu.

  Natxo Lopez de Munain

Utzi erantzun bat

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Aldatu )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Aldatu )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Aldatu )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Aldatu )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: